ENERJİ, ENERJİ TASARRUFU VE ÇEVRE KONULARINDA
ÖĞRENDİKLERİNİ GÖSTERMEYE HAZIR MISIN ?

Tebrikler! Şimdi öğrendiklerini uygulayıp çevreyi ve enerjiyi koruma zamanı.

7 / Aşağıdakilerden hangilerini yaparsak enerji kaynaklarımızı tutumlu
kullanmamış ve çevremizi temiz tutmamış oluruz?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.